Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí lekárska komora

Lekárska komora síce stratifikáciu podporuje, nesúhlasí však so súčasným návrhom zákona.