Nový starosta Starej Huty musí riešiť aj nedostatok vody

K pozitívam tohto roku zaradil vznik dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa jeho začiatkom stal členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.