Sociálna poisťovňa zaplatí 2,9 mil. eur za rozvoj informačného systému

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti.