Sociálna poisťovňa upozorňuje, že povinné odvody pre SZČO sa od júla paušálne nezvýšiliPovinné odvody pre živnostníkov a ostatné SZČO zahŕňajú aj nemocenské poistenie či dôchodkové starobné.