KDH je pripravené analyzovať návrh dočasnej uzávery ťažby dreva

Predseda Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraj Lukáč navrhol vyhlásiť dočasnú uzáveru ťažby v lesoch, aby bol čas na zavedenie systémového poriadku v ťažbe, kontrole a predaji dreva.