Ikona čilskej poézie Pablo Neruda, sa narodil pred 115 rokmi

Do literatúry vstúpil milostnými básňami, ale od polovice 30. rokov 20. storočia sa jeho tvorba zamerala na spoločenskú a sociálnu problematiku.