Ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, vzniká nárok na odškodnéCestujúci má právo požiadať aj o vrátenie ceny letenky za neuskutočnenú časť cesty.