Pred 510 rokmi sa narodil cirkevný reformátor Ján Kalvín

Vo veku 14 rokov nastúpil Kalvín do jednej z najlepších vzdelávacích inštitúcií v Európe, na univerzitu v Paríži, kde začal študovať teológiu.