CESTUJÚCI VLAKOM, POZOR: Výluky budú na týchto železničných tratiach

Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou.