Eurokomisia: Výzvou pre SR je zlepšovanie nezávislosti súdneho systému

Európska komisia zverejnila odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci každoročného hodnotenia európskeho semestra.