Vo Vysokých Tatrách sa stretávajú veľvyslanci a stáli predstavitelia OBSE

Zasadnutia budú pre diplomatov platformou na diskusiu o súčasných témach OBSE.