V apríli evidovala poisťovňa asi 197.000 osôb, za ktoré platil štát

Poistenec ďalej nemôže byť dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako SZČO, mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nesmie dovŕšiť dôchodkový vek.