TASR vydala vlani vyše 280.000 správ, vykázala i kladné hospodárenie

Celkové výnosy TASR v roku 2018 dosiahli 5.114.824 eur, náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 5.086.088 eur, tvrdí predseda Správnej rady TASR Jozef Tuhovčák.