Švajčiarske hospodárstvo bude v tomto roku mierne rásť

SECO pritom mierne zvýšil svoj odhad hospodárskeho rastu v roku 2019 na 1,2 % z 1,1 %. Výhľad na rok 2020 však ponechal bez zmeny na úrovni 1,7 %.