Šramko: Rozpočtové ciele nezabezpečia dlhodobú udržateľnosť financií

Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti je po zohľadnení zastropovania veku odchodu do dôchodku potrebné nad rámec stanovených cieľov vlády prijať dodatočné opatrenia vo výške 1,3 % HDP.