SNG vydala Prerušenú pieseň, nadväzuje ňou na výstavu z roku 2012

Sumarizujúca vedecká monografia prináša prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu.