Konali sa celoslovenské športové hry detí z Centier pre deti a rodiny

Do podujatia sa zapojilo 840 detí z centier pre deti a rodiny, pričom v celoslovenskom kole súťažilo 500 detí z 52 centier.