Evanjelická bohoslovecká fakulta je súčasťou UK od roku 1990

V prvej polovici 18. storočia bol rektorom lýcea významný polyhistor Matej Bel, ktorý nielen zmodernizoval vyučovacie metódy, ale rozšíril aj sociálne služby pre študentov.