E. Antošová navrhuje zákaz chovu králikov výhradne na získanie kožušín

V novele navrhuje aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny.