Agrorezort pri zákone o poľovníctve spolupracoval so všetkými stranami

Agrorezort si vypočul argumenty poľnohospodárov, lesníkov, ochranárov i poľovníkov a navrhuje prijateľný kompromis zameraný na zavedenie spravodlivého systému, uvádza ministerstvo.