Pred 90 rokmi sa narodil kňaz A. Srholec, podporovateľ ľudí v núdzi

Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929 v Skalici v roľníckej rodine ako jedno zo siedmich detí. V roku 1946 vstúpil do saleziánskej spoločnosti s cieľom venovať sa výchove chudobnej mládeže.