Organizácia ILO už 100 rokov bojuje proti detskej práci

Práca detí predstavuje začarovaný kruh v ich zotrvávaní v chudobe, lebo deťom znemožňuje chodiť do školy, nadobúdať v nej potrebné zručnosti a pripravovať sa na lepšiu budúcnosť.