Nielen veriaci si v Bratislave uctili veľkého Slováka Antona Srholca

Profesor Vladimír Krčméry okrem iného pripomenul, že vo všeobecnom hlasovaní o Najväčšieho Slováka sa Anton Srholec dostal do prvej trojky, aj preto je stále medzi nami.