Slovenská filharmónia odohrá posledné symfonické koncerty 70. sezóny

Posledná dvojica symfonických koncertov sa uskutoční v stredu a vo štvrtok (12. – 13. 6.) o 19.00 h.