Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti chce šéfovať 11 ľudí

Kandidáti budú verejne vypočúvaní začiatkom júna.