Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti chce šéfovať 11 ľudí

Zverejnená je tiež komisia, ktorá bude spomedzi kandidátov vyberať. Tá posudzuje, či prihlásení splnili všetky náležitosti výzvy.